MY WORLD

Vad är hijab eller slöja

slöja hijab

slöja hijab

Hijab eller slöja är en symbol för mod, självrespekt och självständighet. Det bär på en känsla av trygghet, stolthet och fridfullhet. Det är en manifestation av tro, identitet och respekt för sig själv och andra. Hijab är en källa till inre frid och en väg till att uttrycka sin tro och personlighet med värdighet och självförtroende.

hur islam anse hijab eller slöja

Hijab eller slöja  i islam anses vara en form av klädsel som främst syftar till att främja modesti och integritet för kvinnor. Det finns olika tolkningar och tillämpningar av hijab inom olika kulturella och religiösa sammanhang, men i grund och botten handlar det om att täcka vissa delar av kroppen, särskilt håret och halsen, för att undvika objektifiering och bevara en respektfull interaktion mellan könen.

 I Koranen och andra religiösa texter finns det hänvisningar till att kvinnor bör klä sig i ett sätt som bevarar sin skönhet och modesti. Därmed har många muslimska lärda och samhällen tolkat detta som en uppmaning till kvinnor att bära hijab. Det är viktigt att notera att hijab inte är enbart en klädsel, utan också en symbol för tro och respekt för Gud.

Det är dock viktigt att förstå att det finns olika uppfattningar om hur strikt hijab bör tillämpas och tolkas. Vissa anser att det enbart handlar om att täcka håret och kroppen, medan andra anser att det även innefattar att bära lösa kläder som inte markerar kroppsformen eller att täcka ansiktet och händerna.

Sammanfattningsvis kan man säga att hijab i islam är en del av klädseln som syftar till att främja modesti, integritet och respekt för både individen och samhället som helhet. Det är en del av en bredare andlig och kulturell praxis som varierar beroende på kulturella och religiösa traditioner.

m
Hijab eller slöja är en klädsel som täcker håret och halsen och används av kvinnor i vissa kulturer och religiösa samfund, framför allt inom islam. Det är en symbol för religiös tro, modesti och respekt. Hijaben kan variera i stil och design beroende på kulturella och regionala skillnader, men dess huvudsakliga syfte är att skydda integriteten och främja modesti hos bäraren. För många kvinnor är hijaben en viktig del av deras identitet och självuttryck, och det kan bäras på olika sätt och i olika sammanhang, både i vardagen och vid särskilda tillfällen.
varför bär man slöja eller hijab?

Anledningarna till att kvinnor bär hijab eller slöja kan variera beroende på individuella övertygelser, kulturella normer och religiös tolkning. Här är några vanliga anledningar:
 1. Religiös övertygelse: För många kvinnor är hijaben en symbol för sin religiösa tro och ett sätt att följa de klädregler som anges inom islam. Enligt många tolkningar av islamiska texter förväntas kvinnor att bära hijab för att upprätthålla modesti och skydda sin självsbild samt för att respektera Guds bud.
 2. Modesti och personlig integritet: För vissa kvinnor representerar hijaben ett val för att skydda sin personliga integritet och undvika objektifiering eller oönskad uppmärksamhet från andra. Det kan ses som ett sätt att fokusera på inre kvaliteter och åsikter snarare än utseendet.
 3. Kulturella och traditionella normer: I vissa kulturer och samhällen kan det vara vanligt eller förväntat att kvinnor bär hijab som en del av traditionella klädnormer. Det kan vara en del av ens kulturella identitet och en uttrycksform för ens tillhörighet till en viss grupp eller samhälle.
 4. Självuttryck och identitet: För vissa kvinnor är hijaben ett sätt att uttrycka sin identitet och stärka sin självkänsla. Det kan vara en personlig och medveten handling som symboliserar deras tro, självrespekt och lojalitet mot sina övertygelser.
 5. Solidaritet och gemenskap: För vissa kvinnor kan att bära hijab vara en symbol för solidaritet med andra troende och en del av att skapa gemenskap inom religiösa eller kulturella grupper.
Det är viktigt att komma ihåg att anledningarna till att kvinnor bär hijab är mycket personliga och kan variera avsevärt från individ till individ. Det är också viktigt att respektera individens rätt att välja hur de vill klä sig, oavsett skäl.
Vad säger islam om hijab?

I islam anses hijaben vara en viktig del av kvinnors klädsel och den regleras av religiösa texter och tolkningar. I Koranen, den heliga boken inom islam, finns flera verser som diskuterar modesti och klädsel. Bland de mest kända verserna är:
 1. Surah An-Nur (Ljuset), vers 31: "Säg till de troende män att de ska sänka blicken och bevara sin köttslöja. Detta är renare för dem. Sannerligen, Allah är väl underrättad om allt de gör."
 2. Surah Al-Ahzab (Klanerna), vers 59: "O profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar och till de troende kvinnor som fäller ner sina slöjor över sina ansikten: Det är bättre för dem att känna igen och att inte bli störda. Allah är förlåtande och barmhärtig."
Dessa verser och andra hadither (uttalanden och handlingar av Profeten Muhammed) har tolkats av islamiska lärda genom historien för att förklara att kvinnor bör täcka sina kroppar och hår för att upprätthålla modesti och skydda sin integritet. Därav anses det av många inom islam att det är en religiös plikt för kvinnor att bära hijab eller slöja som en del av sin klädsel.

Det är dock viktigt att notera att det finns olika tolkningar och uppfattningar inom islam angående detaljer kring hijabens utformning och omfattning, och att det finns variationer mellan olika kulturer och samhällen. För vissa muslimer är hijaben en strikt klädkod som inkluderar täckning av hår, ansikte och kropp, medan för andra kan det vara mer flexibelt och handla mer om att bära lösa och täckande kläder utan nödvändigtvis att täcka håret.
Tre ord om hijab eller slöja 
 1. Modest
 2. Spiritual
 3. Empowerment
Hur man styla en hijab eller slöja för första gången

Att styla en hijab eller slöja kan vara kreativt och roligt samtidigt som det bevarar modestin och respekterar ens personliga smak och stil. Här är några tips för att styla en hijab eller slöja på olika sätt:
 1. Basisk vikning: Börja med att placera hijaben över huvudet och se till att täcka håret helt. Vik hijaben under hakan och dra sedan ändarna tillbaka över axlarna. Fäst dem under hakan eller säkra dem med en hijabnål för att hålla dem på plats.
 2. Sidovikning: Placera hijaben över huvudet med ena änden längre än den andra. Vik den längre änden över axeln och fäst den under hakan eller vid sidan av ansiktet. Använd den kortare änden för att skapa volym runt ansiktet genom att vika och arrangera den på ett snyggt sätt.
 3. Turbanstil: För en modern och trendig look, vik hijaben i breda remsor och linda dem runt huvudet som en turban. Lämna några lockar eller slingor av hår framåt för en mjuk och avslappnad känsla.
 4. Draperad vikning: Låt hijaben hänga löst över axlarna och använd en hijabnål för att fästa den vid sidan av ansiktet. Drapera och vik hijaben på olika sätt för att skapa olika effekter och volymer runt ansiktet och axlarna.
 5. Accessoarer: Använd accessoarer som hijabnålar, broscher, huvudband eller halsband för att addera extra stil och personlighet till din hijab eller slöja. Du kan också experimentera med olika typer av material, mönster och färger för att matcha din outfit eller humör.
Kom ihåg att det finns många olika sätt att styla en hijab eller slöja, och det bästa sättet är det som känns mest bekvämt och passar din personliga stil och preferenser. Utforska olika tekniker och uttryck din kreativitet för att hitta din unika hijabstil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *